Klickerträning

lef1

Jag har arbetat mycket med denna träningsform under de senaste åren och finner den oerhört användbar inom all form av hästträning. Jag fortbilder mig stadigt inom området genom kurser med bla Alexandra Kurland, en av pionjärerna inom klickerträning för hästar.

Min egen unghäst ”Leffe” 4 år, utbildas helt med klicker, både i ridning och trickträning.

From 2014 håller jag kurser och clinics i ämnet, jag tar även emot enskilda elever med eller utan häst – det finns lånehäst att träna på vid behov.

km9Vad är klickerträning?

Klickerträning bygger på positiv inlärning, helt och hållet utan bestraffningar eller obehag.Träningsformen förknippas kanske mest med trickträning, men går att applicera på all typ av träning, tex dressyr på alla nivåer.

Den som tränar sin häst med klicker…

  • Fokuserar på det önskade beteendet, inte det oönskade. Istället för att korrigera hästens ’fel’ fokuserar träningen på att uppmuntra hästen att göra ’rätt’.
  • Inser att hästen först måste få en chans att grundligt lära sig det önskade beteendet innan han blir uppmanad att uppvisa det. Istället för att ta för givet att hästen förstår vad jag vill, försäkrar man sig om att så är fallet genom att först gå igenom en noggrann inlärningsprocess.sig6
  • Inser att bestraffningar har alltför många negativa verkningar, och strävar efter att undvika dem helt vid träning av hästar.
  • Delar upp  träningen i så små steg att hästen utan vidare kan ta den till sig.